റിസർവ് ബാങ്ക് റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ തുടരും

റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നതിനാൽ ലോൺ EMI മാറ്റമില്ലാതെതന്നെ തുടരും.

Business Malayalam News :    NEW DELHI

തുടർച്ചയായ ആറാം തവണയും  റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരാൻ  റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി (എംപിസി) വ്യാഴാഴ്ച തീരുമാനിച്ചു.   ആറംഗ എംപിസി യോഗം ചൊവ്വാഴ്ച ആയിരുന്നു തുടങ്ങിയത്.  അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ആർബിഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് ഇന്ന് (വ്യാഴാഴ്ച) പ്രഖ്യാപിച്ചു

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 7% ജിഡിപി വളർച്ച ആയിരുന്നു പ്രവചിച്ചിരുന്നത്.   ഇത് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം കണക്കാക്കിയ 7.3% വിപുലീകരണത്തേക്കാൾ കുറവാണ്. അല്പം മന്ദഗതിയിലായിരുന്ന സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ വീണ്ടും തുടങ്ങു്ന്നതിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടുതുടങ്ങിയെന്നും RBI ഗവർണർ പറഞ്ഞു. 

2022 മെയ് മുതൽ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ RBI റിപ്പോ നിരക്ക് 250 ബേസിസ് പോയിൻ്റുകൾ (bps) ഉയർത്തി. എന്നിരുന്നാലും, 2023 ഫെബ്രുവരി മുതൽ, പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നേരിയ ലഘൂകരണം കാരണം നിരക്ക് ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് മുതൽ, പണപ്പെരുപ്പം അതിൻ്റെ നിർബന്ധിത 2%-6% ശ്രേണിയുടെ ഉയർന്ന അറ്റത്ത് സ്ഥിരമായി നീങ്ങുന്നു, ഇത് അതിൻ്റെ ഇടത്തരം ലക്ഷ്യമായ 4% കവിഞ്ഞു.

ബാങ്കുകൾക്ക്  ആർബിഐ  നൽകുന്ന വായ്പയുടെ നിരക്കാണ് റിപ്പോ നിരക്ക്.

Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal