കേരള ബജറ്റ്: സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുന്നു

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി കേരളത്തിൽ പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുന്നു.


കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ 90.52 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇതില് 70 രൂപ. വിവിധ യുവജന സംരംഭകത്വ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി 52 കോടി രൂപയും കൊച്ചിയിലെ കിൻഫ്ര ഹൈടെക് പാർക്കിൽ ടെക്നോളജി ഇന്നൊവേഷൻ സോൺ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 20 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഐടി പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ജോലിസ്ഥലം നൽകുന്ന ലീപ് സെന്ററുകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് 10 കോടി രൂപയും ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജൂലൈയിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കോൺക്ലേവ് വിളിച്ചുചേർക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വലിയ എക്സ്പോഷർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തെ റോബോട്ടിക് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള കർമപദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ വട്ടമേശ നടത്താനുള്ള നിർദ്ദേശവും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. അതുപോലെ, ആനിമേഷൻ, വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റുകൾ, ഗെയിമിംഗ്, കോമിക്സ് (എവിജിസി) എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഡിജിറ്റൽ വിനോദത്തിൽ സംരംഭകരെ സഹായിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം പുതിയ ടെക് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശാലമായ വേദി തുറക്കും.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായ മേഖല വളർത്തേണ്ടത്തിനു സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള പ്രസക്തി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടു  വിപുലമായ അവസരങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുത്തുകൊണ്ട് പല പദ്ധതികളും ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal