നിറങ്ങളുടെ ആഘോഷമായ ഹോളി ഇന്ന്

ബിസിനസ് മലയാളം എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഹോളി ആശംസകൾ നേരുന്നു.....

നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഹോളി ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹിന്ദു സമൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ ആഘോഷമാണ്. ഇത് ശൈത്യകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തെയും വസന്തത്തിന്റെ വരവിനെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് പുതിയ തുടക്കങ്ങളുടെ  പ്രതീകമായും കരുതപ്പെടുന്നു.

ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി  ആളുകൾ പരസ്പരം  വർണപൊടികൾ വാരിയെറിഞ്ഞും  വെള്ളം നിറച്ച  ബലൂണുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരവും  തെരുവുകളും നിറങ്ങളുടെ വർണപ്പട്ടു പുതപ്പിക്കുന്നു 

നിറങ്ങൾക്കൊപ്പം കളിക്കാനും മധുരപലഹാരങ്ങൾ പങ്കിടാനും സംഗീതവും നൃത്തവും ആസ്വദിക്കാനും ഈ ദിവസം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.

തിന്മയ്ക്കെതിരായ നന്മയുടെ വിജയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ദിവസം.   കൂടാതെ തിന്മയെ  ഉപേക്ഷിക്കാനും നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും വസന്തകാലത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുമുള്ള സമയം കൂടിയാണ്  ഹോളി.

Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal