ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ സൂപ്പർ ആപ്പ് വരുന്നു

ഇനി ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സീറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഒരുക്കുന്നു.

ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്തടുത്ത് സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാതെ വരുന്നത് പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പലപ്പോഴും പലർക്കും   പല സ്ഥലങ്ങളിലായി സീറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്  പലർക്കും അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനാണ് റെയിൽവേ ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം സീറ്റുകൾ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്.

ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്, ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ സർവീസുകളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ആക്കാൻ ആണ് റെയിൽവേ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഈ പുതിയ ആപ്പ് അടുത്തമാസം അവസാനത്തോടെ തയ്യാറാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal