നിലവിലെ പലിശനിരക്കിൽ മാറ്റമിലുള്ള - ആർ ബി ഐ

ഇത്തവണയും മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലാതെ പണ നിയമം റിസേർവ് ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തല്ക്കാലം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരാനും  തീരുമാനമായി.


പലിശ നിരക്കുകളിൽ ഒരു മാറ്റവും വേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിലവിലുള്ള നിരക്കുകൾ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടു റിസേർവ് ബാങ്ക് നയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.

റീപോ നിരക്ക്   6.5 ശതമാനത്തില്‍ തന്നെ തുടരും.  2024-25 വർഷം ജി.ഡി.പി വളർച്ച എഴു ശതമാനമാകും എന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് വിലയിരുത്തുന്നു.

തുടര്‍ച്ചയായ ഏഴാം തവണയാണ് പലിശനിരക്കില്‍ മാറ്റം വരുത്താതെ ആര്‍ബിഐ നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക  വര്‍ഷം സെപ്തംബറിന് ശേഷം മാത്രമെ നിരക്ക് കുറയാന്‍ സാധ്യതയുള്ളൂവെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal