ഗുഡി പടവാ ആശംസകൾ

ഗുഡി പഡ്വ പ്രധാനമായും ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ മഹാരാഷ്ട്രയിലും മറ്റ് ചില പ്രദേശങ്ങളിലും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഉത്സവമാണ്. ലുനിസോളാർ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഇത് ഹിന്ദു പുതുവത്സരത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം വസന്തകാലത്തിന്റെ വരവ് അറിയിക്കുന്ന ഉത്സവമായും ഇതിനെ  കരുതുന്നു.

ഗുഡി പഡ്വയ്ക്ക് പിന്നിൽ പല കഥകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു പിന്നിലെ പ്രധാന കഥ ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയതാണ്. പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥമായ ബ്രഹ്മ പുരാണമനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് ഈ ദിവസം പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പ്രപഞ്ച ചക്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു

മറാത്ത യോദ്ധാവായ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജിന്റെ കിരീടധാരണത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. 

"ഗുഡി" എന്ന പദം വർണ്ണാഭമായ തുണികൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് പൂക്കൾ, വേപ്പ് ഇലകൾ, മാലയിട്ട തലതിരിഞ്ഞ വെള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് കലം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അലങ്കരിച്ച ഒരു തൂണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിജയത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായി മഹാരാഷ്ട്ര കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ വാതിലുകൾക്കോ ജനാലകൾക്കോ പുറത്ത് ഈ ഗുഡി സ്ഥാപിക്കുന്നു.

ഈ  ദിനത്തിൽ, ആളുകൾ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ്   കുളിക്കുകയും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും വർണ്ണാഭമായ രംഗോലി ഡിസൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടുകൾ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് തിന്മയ്ക്കെതിരായ നന്മയുടെ വിജയത്തെയും സമൃദ്ധിയെയും ശുഭത്തെയും വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും പ്രതീകമായി ഗുഡി വീടിന് മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്നു.

ഗുഡി പഡ്വ ഈ കഥകളിൽ നിന്നെല്ലാം  മറികടന്ന് പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ, പുതിയ പ്രതീക്ഷ, വസന്തത്തിന്റെ വരവ് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം ആഘോഷിക്കാനുള്ള സന്തോഷകരമായ അവസരമായി ഇതിനെ കാണുന്നു.  പുതുവർഷത്തെ ഉത്സാഹത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും ശുഭചിത്തതയോടെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന്റെ സത്ത ഈ  ആഘോഷങ്ങളിൽ എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ പരസ്പര സാഹോദര്യത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും നല്ല അനുസ്‌മരണ നിലനിർത്തുന്നു.

എല്ലാ വായനക്കാർക്കും ബിസിനസ് മലയാളം കുടുംബത്തിന്റെ ഗുഡി പടവാ ആശംസകൾ 


Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal