കൊമേർഷ്യൽ വാഹനങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചു ടാറ്റ മോട്ടോർസ്

ടാറ്റ മോട്ടോർസ് കൊമേർഷ്യൽ വാഹനങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോർസ് തങ്ങേളുടെ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ വില 2  ശതമാനത്തോളം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും എന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ഈ വർഷം ആദ്യത്തിലും കമ്പനി തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ വില ഉയർത്തിയിരുന്നു, അവശ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും വില വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്നാണ് ടാറ്റ മോട്ടോർസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്. 

ഓരോ മോഡലുകളും അവയുടെ വ്യത്യാസവും അനുസരിച്ചായിരിക്കും വിലവർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് കമ്പനി അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.


Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal