പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനികൾ 2024 ൽ 64000 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു

അന്താരാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ മൂലം ചെലവ്   ചുരുക്കലിൻറെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനികൾ 2024 ൽ 64000 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതായി പറയുന്നു.

ടെക്നോളജി ഭീകരന്മാരായ ടി സി എസ് , ഇൻഫോസിസ് , വിപ്രോ എന്നീ കമ്പനികൾ ആണ് ഇത്രയും ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത് .

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും അതുമൂലം  ഓർഡറുകൾ കുറയുന്നതും മൂലം സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലാളികളെ വെട്ടിക്കുറക്കാൻ പല കമ്പനികളും നിർബന്ധിതരാകുന്നു.

കൂടാതെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസിന്റെ കടന്നുകയറ്റം തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അധിക ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും. കാരണമാകുന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക അനശ്ചിതത്വം ഈ കമ്പനികളുടെ ലാഭവിഹിതത്തിൽ വലിയ ഇടിവുകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധികൾ രൂക്ഷമായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും പിരിച്ചുവിടലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ ആവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.


Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal