ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ ഫീച്ചറുമായി ഗൂഗിൾ പേ

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ   ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് അപ്പായ ഗൂഗിൾ പേ പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബൈ നൗ പേ ലെറ്റർ സിസ്റ്റം വഴി ഇനി നിങ്ങൾക്കും അനായാസം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ സാധിക്കും.

ഗൂഗിൾ പേ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം വഴി നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം വാങ്ങിക്കാണും അതിന്റെ തുക തവണകളായി അടിച്ചു തീർക്കാവുന്നതാണ്..

പ‌ർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞു ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് തവണകളായി സാവധാനം പണം അടയ്ക്കാവുന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ തവണകളായി പണം തിരികെ നൽകുമ്പോൾ പലിശ ഈടാക്കുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ സംവിധാനം ഉണ്ട്. അത് ഓരോ കമ്പനികളുടെയും നിയമാവലി അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം.

ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക പിന്നീട് പണം അടയ്ക്കുക എന്ന സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുക വഴി ഓൺലൈൻ പായെമെൻറ് സംവിധാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ  നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതുവഴി    ബിസിനസ് കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഗൂഗിൾ  പേ ശ്രമിക്കുന്നത്.


Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal